cloud2
cloud1
cloud3
cloud4

Əbdülün macəraları

22.01.2014 , 2. 590 dəfə baxılıb.

Kitab haqqında məlumatlar
Çap tarixi:2013
Səhifə sayı:208 səhifə
Ölçüsü:145x215
Qiyməti:3.00 AZN

Əsər şagirdlər, tələbələr, həmçinin valideynlər və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan hər bir şəxsə faydalı olacaqdır.

Kitabda uşaq dünyasından süzülüb gələn xatirələr baba ilə nəvənin dilindən axıcı bir şəkildə rəvayət olunur. Yazıçı uşaq dünyası ilə yanaşı milliliyi, milli adət-ənənələri, xalqımızın həyat tərzini yumşaq bir üslubla asan dildə qə­ləmə alıb. Burada uşaqlıq, böyüklük və bu təəssüratdan doğan yanaşma­lar oxucuya elə şəkildə çatdırılır ki, sanki oxucunun öz həyatından bəhs edi­lir. Kitabda vətənimizin gözəllikləri – dağları, yamacları, uzanıb gedən dü­zənlikləri, coşqun dağ çayları da müəllifin yadından çıxmır. Qərbi Azər­bay­canın bir dağ kəndini, Arpa çayını, onun ətrafındakı gözəllikləri təsvir edir. Bu gözəllikləri öz oxucusuna ustalıqla çatdırır. Sədrəddin müəllimə gə­ləcək qələm fəaliyyətlərində də uğurlar arzu edirik.